Віштак Інна Вікторівна

Біографія

Віштак Інна Вікторівна - кандидат технічних наук, доцент кафедри БЖДПБ.

Профілі:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204525328

Google Scholar

Профіль автора у репозитарії

 

Освіта та науковий ріст:

2001 р. - Вінницькй державний технічний університет, інженер-механік;

2002 р. - Вінницькй державний технічний університет, бухгалтер-економіст;

з 2005 р. - працюю у Вінницькому національному технічному університеті;

з 2014 р. - працюю на кафедрі БЖД;

у 2016 р. - старший викладач кафедри БЖДПБ.

У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Покращення характеристик шпиндельного вузла за рахунок оптимізації геометричних параметрів пневматичної опори" та здобула вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.02 - Машинознавство.

з 2017 р. - доцент кафедри БЖДПБ.

Загальний стаж роботи - 18 років, науково-педагогічний стаж - 15 років.

Кількість наукових та методичних праць - 70, в т.ч.: 25 статей у фахових виданнях за переліком ВАК, 1 стаття у закордоному періодичному виданні, 5 статей у закордоних журналах науковометричної бази Scopus, 4 патенти на корисну модель, 2 навчальних посібника, 1 монографія, 4 видання навчально-методичної літератури.

Коло наукових інтересів: підвищення швидкісних вузлів шляхом оптимізації конструктивних параметрів.